اطلاعات کتابشناختی
 
عنوان :
فقرزدایی از منظر فقهاء [منبع الکترونیکی]
شرح پدیدآور :
محمدرضا یوسفی
نوع منبع :
مقاله
فرمت :
Text
زبان :
فارسی
وضعیت نشر :
قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، 1387/09/18
یادداشت :
ملزومات سیستم: ویندوز 98+ با پشتیبانی متون عربی؛ + IE6
شیوه دسترسی: شبکه جهانی وب
عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
داده های الکترونیکی
منشأ مقاله: فصلنامه نامه مفید، بهار 1378 - شماره 17
موجودی (متن) :