اطلاعات کتابشناختی
 
عنوان :
سید جمال، جمال حوزه ها [منبع الکترونیکی]
شرح پدیدآور :
سیدعباس صالحی، حسین مسعودی، محمدصادق مزینانی، سید عباس رضوی، علی اکبر ذاکری، عبدالحسین صالحی شهیدی، حسین شرفی
نوع منبع :
کتاب
فرمت :
Text
زبان :
فارسی
وضعیت نشر :
قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، 1387/09/20
یادداشت :
ملزومات سیستم: ویندوز 98+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
شیوه دسترسی: شبکه جهانی وب
عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
داده های الکترونیکی
مندرجات: 1. بررسی دو اندیشه (سید جمال و عبده)/ سید عباس صالحی - 2. علم و دین در نظرگاه سید جمال/ حسین مسعودی - 3. اصول حرکت اصلاحی سید جمال الدین اسدآبادی/ محمدصادق مزینانی - 4. اتحاد جهان اسلام/ محمدصادق مزینانی - 5. مبارزه با استعمار/ محمدصادق مزینانی - 6. سید جمال الدین فرزند حوزه/ سید عباس رضوی - 7. شرح حال و سالشمار زندگانی سید جمال الدین/ علی اکبر ذاکری - 8. نقش مدرسه فلسفی قزوین در جنبش فکری سید جمال الدین اسدآبادی/ عبدالحسین صالحی شهیدی - 9. حوزه در صحنه سیاست و اجتماع/ سید عباس رضوی - 10. ناهنجاریهای جهان اسلام از دید سید جمال الدین اسدآبادی/ حسین شرفی
موجودی (متن) :