• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 633
 • دوشنبه 1389/1/9
 • تاريخ :

   

«هزاران سال انسان» از نگاه شفيعي كدكني
کتاب

 

هزاران سال انسانكتاب «هزاران سال انسان» انديشه‌هاي دكتر محمدرضا شفيعي كدكني درباره هفتصد تن از عرفا، شعرا، فيلسوفان و نقادان را دربر مي‌گيرد كه به صورت الفبايي از سوي كريم فيضي گردآوري شده است.

كريم فيضي، نويسنده و پژوهشگر عرفان اثرش را كتابي دايره‌المعارف‌گونه‌ برشمرد و اظهار داشت: اين كتاب به صورت الفبايي اظهار نظرهاي دكتر شفيعي كدكني را درباره افراد مختلف بيان مي‌كند. اين افراد كه از حضرت آدم(ع) آغاز مي‌شوند،‌ عارف، فيلسوف و نقاداني‌اند كه وي درباره آنها به اظهار نظر پرداخته است.

وي افزود: بررسي هر فرد به اختصار صورت گرفته و تنها بيست تن از آنها به تفصيل بررسي شده‌اند كه از ميان آنها مي‌توان به مولانا، سعدي، حافظ، خيام و عطار اشاره كرد كه شفيعي كدكني تحقيقات زيادي درباره آنها انجام داده است.

فيضي ادامه داد: اين كتاب را مي‌توان حاصل چهل سال پژوهش شفيعي كدكني و بيانگر نگاه دقيق او به هفتصد عارف، شاعر و انديشمند از قرون اوليه تاكنون دانست. ديدگاه‌هاي او متفاوت از رويكردهاي بسياري ديگر از انديشمندان است، زيرا حاصل پژوهش‌هاي مجدانه و دقيق اوست.

چاپ نخست كتاب «هزاران سال انسان» در 1056 صفحه با بهاي 110000 ريال از سوي انتشارت موسسه اطلاعات منتشر شد.

UserName